သင္ရွာလိုေသာ အလုပ္မ်ားကို ျမိဳ႕နယ္၊ေဒသ အလိုက္ ခန္႕မွန္းေခ် မိုင္ပတ္လည္သတ္မွတ္ၿပီးရွာနိုင္ပါသည္။
14 Sep 2018

Full-Time IT Officer

Nex Co., Ltd – Posted by Nex Company LtdAnywhere

nexlabs (1).png

Job Description

Responsibilities

-Research and identify solutions to software issues
-Interface with external service center to resolve hardware related issues
-Diagnose and troubleshoot network configuration
-Provide prompt and accurate feedback
-Ensure all issues are properly logged
-Prioritize and manage several open issues at one time
-Follow up with employees to ensure their IT systems are fully functional after troubleshooting
-Prepare accurate and timely reports
-Document technical knowledge in the form of notes and manuals
-Other work related duties as assigned by supervisors

Requirements

-Proven work experience as a IT Officer, Technical Support Engineer, Desktop Support Engineer, IT Help Desk Technician or similar role
-Hands-on experience with Windows/Linux/Mac OS environments
-Good understanding of computer systems, mobile devices and other tech products
-Ability to diagnose and troubleshoot basic technical issues (e.g: Network connectivity problem for laptops and desktops)
-Excellent problem-solving and communication skills
-Ability to provide step-by-step technical help, both written and verbal
-Degree or Certificate in Information Technology, Computer Science or relevant field
-Additional certification in Microsoft, Linux, Cisco or similar technologies is a plus

How to Apply

How to Apply
If this role is of interest to you please apply here or email us ([email protected]) a recent copy of your CV with current salary and expected salary. Our HR team will contact you within 2 weeks of the closing date to let you know if you have been shortlisted.

Job Categories: Information Technology (IT). Job Types: Full-Time. Salary: 100,000 - 300,000. Job expires in 25 days.

132 total views, 2 today

Apply for this Job / အလုပ္ေလွ်ာက္လႊာ

Upload CV/Resume