သင္ရွာလိုေသာ အလုပ္မ်ားကို ျမိဳ႕နယ္၊ေဒသ အလိုက္ ခန္႕မွန္းေခ် မိုင္ပတ္လည္သတ္မွတ္ၿပီးရွာနိုင္ပါသည္။
14 Nov 2017

Full-Time IT Personnel (Mobile Games)

Tenoit (Myanmar) Company Limited – Posted by Grace1188Anywhere

Job Description

Job Description:
Tenoit (Myanmar) is looking for a versatile team player with a passion for games; an IT specialist who is motivated and interested to learn and keep their skills current. A person that is able to communicate efficiently and solve IT related problems when arise.

Responsibilities:
• Manage daily operations of the IT related jobs
• Basic operation system installation
• Operating basic operation system (Linux)
• Office server, IDC, network environment, software installation and maintenance
• Database service installation and setup (commonly MySQL)
• Database backup and restore
• Planning and undertaking scheduled maintenance upgrades

Position Requirement:
• JAVA programming experience (2 years+)
• Software developing experience (2 years+)
• Game server develop experience
• Familiar with SQL, preferable MySQL
• Familiar with Linux
• Good skill with design pattern
• English in reading and communication
• Preferably Bachelor’s Degree in IT, Computer Science or related field.
• Ability to fill multiple roles simultaneously

How to Apply

Should you be interested in this job please send your CV to [email protected] or [email protected]

Job Categories: Others. Job Types: Full-Time. Job expires in 26 days.

156 total views, 2 today

Apply for this Job / အလုပ္ေလွ်ာက္လႊာ

Upload CV/Resume