သင္ရွာလိုေသာ အလုပ္မ်ားကို ျမိဳ႕နယ္၊ေဒသ အလိုက္ ခန္႕မွန္းေခ် မိုင္ပတ္လည္သတ္မွတ္ၿပီးရွာနိုင္ပါသည္။
22 May 2019

Full-Time IT Technical Support

Yandayar Trading – Posted by Human ResourceAnywhere

Job Description

KEY CHALLENGES
• Working with customers to provide excellent customer service skills
• Managing own time in a dynamic environment to ensure that daily activities and project work are completed to timelines, scope and an acceptable level of quality
• Continually improving existing processes and procedures to provide efficiencies

KEY ACCOUNTABILITIES
• Must be able to provide fast and efficient IT support on-site and off-site
• Capable of handling a stressful environment
• Keep the track records for the issue related to all status such as ongoing, outstanding and resolved
• Product Demonstrations
• Technical Presentations
• Supporting Customers

ESSENTIAL SKILLS
• Basic Software Testing Skill
• Preferably 2 years or more experience in similar role or position
• Ability to understand customer business requirement and propose suitable product / solution
• Should have excellent organization and problem-solving skills.
• Good understanding of Connectivity of IT infrastructure and Network topology (WAN / LAN)
• Excellent client service skills.
• Good written and verbal communication skills in English

EDUCATION / QUALIFICATIONS
• A bachelor’s degree in a computer-related field / Engineering or equivalent
• Energetic, organised & Good communication skills in English (reading, writing & speaking)
• Excellent Presentation Skills

How to Apply

Please send your CV to [email protected] together with the cover letter.

Job Categories: Information Technology (IT). Job Types: Full-Time. Job expires in 4 days.

335 total views, 2 today

Apply for this Job / အလုပ္ေလွ်ာက္လႊာ

Upload CV/Resume