သင္ရွာလိုေသာ အလုပ္မ်ားကို ျမိဳ႕နယ္၊ေဒသ အလိုက္ ခန္႕မွန္းေခ် မိုင္ပတ္လည္သတ္မွတ္ၿပီးရွာနိုင္ပါသည္။
9 Aug 2018

Full-Time Japanese Speaker

Forval Myanmar – Posted by Wit Yee WinAnywhere

FORVAL MYANMAR Logo.jpg

Job Description

* Translation from Burmese to Japanese & Japanese to Burmese.
* Can interpret fluently with Japanese Guests.
* Follows up with clients to ensure satisfaction and understanding.
* Sales calls and business development.
* Ongoing education and training in your field is the hallmark of a good consultant.
* Must stay up to date on the latest trends and information.

Job Requirements:
* Must have Japanese N-2 Level, Graduated from YUFL Japanese (welcome)
* One year experienced as Interpreter/translator
* Bachelor’s Degree
*The ability to work with many different types of customers in a friendly, relaxed way is important.

How to Apply

Please submit your CV to the following email
E-mail : [email protected]
Phone: 09- 252 231 181 , 09- 795263186
Address : Room 507 / 10(A), No. 30, 3rd Floor,
Corner of Thri Mingalar Street & Pyi Yeik Thar Street,
Kamayut Township, Yangon, Myanmar.

Job Categories: Others. Job Types: Full-Time. Salary: 300,000 - 500,000. Job expires in 19 days.

110 total views, 1 today

Apply for this Job / အလုပ္ေလွ်ာက္လႊာ

Upload CV/Resume