သင္ရွာလိုေသာ အလုပ္မ်ားကို ျမိဳ႕နယ္၊ေဒသ အလိုက္ ခန္႕မွန္းေခ် မိုင္ပတ္လည္သတ္မွတ္ၿပီးရွာနိုင္ပါသည္။
22 Jun 2018

Contract JOB VACANCY !! JOB VACANCY !!! JOB VACANCY !!!!

jadsjaskjAnywhere

Job Description

NANNY / AU PAIR / Cleaner / Child Care / Chef / Driver / Gardener / Security / Cook / House Keeper and Personal Assistant & Other workers Are wanted urgently in Texas,USA. We offer $3,800 us dollars monthly including a weekly allowance of $150 and free accommodation , If you are interested in the job offer please do E-MAIL your CV or RESUME to [email protected] or Imo +15742076523

SERIOUS APPLICANTS SHOULD APPLY ….. NO TIME FOR GAMES PLEASE.
GOD BLESS YOU.

How to Apply

NANNY / AU PAIR / Cleaner / Child Care / Chef / Driver / Gardener / Security / Cook / House Keeper and Personal Assistant & Other workers Are wanted urgently in Texas,USA. We offer $3,800 us dollars monthly including a weekly allowance of $150 and free accommodation , If you are interested in the job offer please do E-MAIL your CV or RESUME to [email protected] or Imo +15742076523

SERIOUS APPLICANTS SHOULD APPLY ….. NO TIME FOR GAMES PLEASE.
GOD BLESS YOU.

Job Categories: Accounting. Job Types: Contract. Job expires in 29 days.

74 total views, 5 today

Apply for this Job / အလုပ္ေလွ်ာက္လႊာ

Upload CV/Resume