သင္ရွာလိုေသာ အလုပ္မ်ားကို ျမိဳ႕နယ္၊ေဒသ အလိုက္ ခန္႕မွန္းေခ် မိုင္ပတ္လည္သတ္မွတ္ၿပီးရွာနိုင္ပါသည္။
23 Jun 2018

Contract JOB VACANCY, JOB VACANCY, JOB VACANCY

Private Ltd – Posted by coganpaulAnywhere

Job Description

Greetings to you

We are great family from Boston USA am hereby looking for a graduate from any country that can speak a very good English Looking for a Personal assistant , Nanny and Driver . You can apply within send us your resume so we can proceed and you can also email me at ([email protected]), you can also contact me or add me through imo +12315779158

Salary/Wages Are Below :
Personal Assistance : $5000 Monthly (weekly allowance $150)
Housekeeper : $3500 Monthly (weekly allowance $150)

Pls Note:
Serious Applicant only to apply.
Applicant must be willing to travel.
Accommodation available : (own secured room with private bathroom and full use of household amenities for the duration of employment available) at no charge on a live-in basis.
Feeding and accommodation is free:

Await your soonest responses if interested
Thanks

How to Apply

you can also email me at ([email protected]), you can also contact me or add me through imo +12315779158

Job Categories: Others. Job Types: Contract. Job Tags: urgent workers needed. Salary: 1,000,000 and above. Job expires in 30 days.

74 total views, 14 today

Apply for this Job / အလုပ္ေလွ်ာက္လႊာ

Upload CV/Resume