သင္ရွာလိုေသာ အလုပ္မ်ားကို ျမိဳ႕နယ္၊ေဒသ အလိုက္ ခန္႕မွန္းေခ် မိုင္ပတ္လည္သတ္မွတ္ၿပီးရွာနိုင္ပါသည္။
14 Nov 2017

Contract JOB VACANCY !! JOB VACANCY !!! JOB VACANCY !!!!

kndkwqjk9Anywhere

Job Description

NANNY / AU PAIR / Cleaner / Child Care /Driver / Gardener / Security / Cook / House Keeper & Personal Assistant Are wanted urgently in Florida,USA. We offer $3,800 us dollars monthly including a weekly allowance of $150 and free accommodation , If you are interested please do E-MAIL your CV or RESUME to [email protected] or add me on Imo +15127656771 or Skype : Jonathan.glen2

contact email address : [email protected]

Serious Applicant should apply …. No time for games please.
Thank you.

How to Apply

NANNY / AU PAIR / Cleaner / Child Care /Driver / Gardener / Security / Cook / House Keeper & Personal Assistant Are wanted urgently in Florida,USA. We offer $3,800 us dollars monthly including a weekly allowance of $150 and free accommodation , If you are interested please do E-MAIL your CV or RESUME to [email protected] or add me on Imo +15127656771 or Skype : Jonathan.glen2

contact email address : [email protected]

Serious Applicant should apply …. No time for games please.
Thank you.

Job Categories: Design. Job Types: Contract. Job expires in 26 days.

66 total views, 2 today

Apply for this Job / အလုပ္ေလွ်ာက္လႊာ

Upload CV/Resume