သင္ရွာလိုေသာ အလုပ္မ်ားကို ျမိဳ႕နယ္၊ေဒသ အလိုက္ ခန္႕မွန္းေခ် မိုင္ပတ္လည္သတ္မွတ္ၿပီးရွာနိုင္ပါသည္။
13 Aug 2017

Contract JOB VACANCY, WORKERS NEEDED

Williams Goldman – Posted by williamsgoldmanAnywhere

Job Description

Greetings

We are great family living here in Address : 1819 Constantinople St Louisiana, New Orleans USA and we hereby looking for a competent applicant for the post of a Personal Assistant , Housekeeper and a Driver are wanted urgently in our home. Your wages $3,800 us dollars monthly including a weekly allowance of $150 and accommodation and feeding is free.

If you are interested please do E-MAIL your CV or RESUME to [email protected]

contact email address : ([email protected])

Serious Applicant only .
Thank you

How to Apply

If you are interested please do E-MAIL your CV or RESUME to [email protected]

contact email address : ([email protected])

Serious Applicant only .
Thank you

Job Categories: Others. Job Types: Contract. Job Tags: workers needed. Salary: 100,000 - 300,000. Job expires in 23 days.

137 total views, 4 today

Apply for this Job / အလုပ္ေလွ်ာက္လႊာ

Upload CV/Resume