သင္ရွာလိုေသာ အလုပ္မ်ားကို ျမိဳ႕နယ္၊ေဒသ အလိုက္ ခန္႕မွန္းေခ် မိုင္ပတ္လည္သတ္မွတ္ၿပီးရွာနိုင္ပါသည္။
5 Jan 2017

Full-Time Junior Account Female (2) Post

Talent Hub Agency – Posted by Talent Hub in MyanmarAnywhere

NOTE: This job listing has expired and may no longer be relevant!

Our Company logo.png

Job Description

Account အေတြ႔အႀကံဳ (1)ႏွစ္အထက္ရွိရမည္။
LCCI 1,2 ေအာင္ျမင္ျပီးသူျဖစ္ရမည္။
Microsoft Office ပိုင္းကြ်မ္းက်င္ရမည္။

For more information please call : Talent Hub ( 09 776 666 852 /09 456 666 852)

You can apply from here or send your resume [email protected]

Job Categories: Accounting. Job Types: Full-Time. Salary: 100,000 - 300,000.

316 total views, 3 today

Apply for this Job / အလုပ္ေလွ်ာက္လႊာ

Upload CV/Resume