သင္ရွာလိုေသာ အလုပ္မ်ားကို ျမိဳ႕နယ္၊ေဒသ အလိုက္ ခန္႕မွန္းေခ် မိုင္ပတ္လည္သတ္မွတ္ၿပီးရွာနိုင္ပါသည္။
3 Oct 2017

Full-Time Junior Accountant

Hostel9 – Posted by Eaint Thway KhinYangon, Yangon Region, Myanmar (Burma)

Job Description

ရာထူး – Junior Accountant

လစာ – ညွိႏွိုင္း

Requirements
– တကၠသိုလ္တစ္ခုခုမွ ဘြဲ ့ရရွိျပီးသူ (သို ့) စီးပြားေရးဘြဲ ့ရရွိျပီးသူ
– LCCI Level 2 ျပီးေျမာက္ထားသူ
– သက္ဆိုင္သည့္နယ္ပယ္တြင္ အလုပ္အေတြ ့အႀကံဳရွိသူ
– Computer ကြ်မ္းက်င္သူ (Microsoft word, Excel, Internet & Email)
– အသင္းအဖြဲ ့ျဖင့္ အလုပ္လုပ္နိုင္သူ, ဦးေဆာင္နိုင္စြမ္းရွိသူ

How to Apply

How to apply
[email protected]
[email protected] သို ့ CV ကိုေပးပို ့ေလွ်ာက္ထားနိုင္ပါသည္။

Job Categories: Accounting and Featured. Job Types: Full-Time. Job expires in 17 days.

364 total views, 16 today

Apply for this Job / အလုပ္ေလွ်ာက္လႊာ

Upload CV/Resume