သင္ရွာလိုေသာ အလုပ္မ်ားကို ျမိဳ႕နယ္၊ေဒသ အလိုက္ ခန္႕မွန္းေခ် မိုင္ပတ္လည္သတ္မွတ္ၿပီးရွာနိုင္ပါသည္။
13 Mar 2018

Full-Time Junior Accountant

Golden ICT Solutions – Posted by ThwalAnywhere

Job Description

– Any Graduate

– LCCI level II

– Working Experience (1) yrs

– Urgent

– North Dagon Tsp တြင္တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ရမည္။

[email protected] ကုိ mail ပို႕ၿပီးေလွ်ာက္ထားႏိုင္ပါသည္။

– 09-451350888 ကုိ ဆက္သြယ္ေမးျမန္းႏ္ိုင္ပါသည္။

How to Apply

[email protected] ကုိ mail ပို႕ၿပီးေလွ်ာက္ထားႏိုင္ပါသည္။

– 09-451350888 ကုိ ဆက္သြယ္ေမးျမန္းႏ္ိုင္ပါသည္။

Job Categories: Accounting. Job Types: Full-Time. Salary: 100,000 - 300,000. Job expires in 20 days.

168 total views, 3 today

Apply for this Job / အလုပ္ေလွ်ာက္လႊာ

Upload CV/Resume