သင္ရွာလိုေသာ အလုပ္မ်ားကို ျမိဳ႕နယ္၊ေဒသ အလိုက္ ခန္႕မွန္းေခ် မိုင္ပတ္လည္သတ္မွတ္ၿပီးရွာနိုင္ပါသည္။
26 Sep 2018

Full-Time Junior Accountant – Female 4 Posts , For Finance Department

Marga Min Co.,LTD – Posted by Marga MinAnywhere

Job Description

Junior Accountant – Female 4 Post, For Finance Department(2.10.2018 Closing Date)
-Age between (22) years to (30) years.
-Any graduate with accounting degree certificate such as LCCI I ,II,III
Minimum 1 years experiences at accounting field
-Good communication skills and interpersonal skill
-Computer literate for MS word ,and Outlook. Proficiency on Excel and accounting
software.

How to Apply

Address : အမွတ္22 ျမိဳကေတာ္ေဂါက္ကြင္းအိမ္ရာ ၊ သီရိမဂၤလာလမ္း၊အင္းစိန္။09455557861/2/3/4
Email Address : [email protected]
လူကိုယ္တိုင္ျဖစ္ေစ ၊Email ျဖင့္ျဖစ္ေစ ေလွ်ာက္ထားႏိုင္ပါသည္။

Job Categories: Accounting. Job Types: Full-Time. Salary: 100,000 - 300,000. Job expires in 4 days.

453 total views, 3 today

Apply for this Job / အလုပ္ေလွ်ာက္လႊာ

Upload CV/Resume