သင္ရွာလိုေသာ အလုပ္မ်ားကို ျမိဳ႕နယ္၊ေဒသ အလိုက္ ခန္႕မွန္းေခ် မိုင္ပတ္လည္သတ္မွတ္ၿပီးရွာနိုင္ပါသည္။
14 Mar 2019

Full-Time Junior Auditor (Male) – 1 Post (With Attractive Salary) (URGENT!)

Achieve Career Myanmar – Posted by Achieve CareerAnywhere

Job Description

* B.Com (or) Any Graduate
* LCCI Level III (UK)
* Can use SAP (or) MYOB (or) any software
* At least (1) years experience in audit field
* Good interpersonal skill , Communication and Team working skill
* Can join immediately
* Benefit – Lunch provide

How to Apply

Interested Candidate , please send your CV in MS word format with PHOTO to [email protected]

Job Categories: Others. Job Types: Full-Time. Job expires in 25 days.

30 total views, 3 today

Apply for this Job / အလုပ္ေလွ်ာက္လႊာ

Upload CV/Resume