သင္ရွာလိုေသာ အလုပ္မ်ားကို ျမိဳ႕နယ္၊ေဒသ အလိုက္ ခန္႕မွန္းေခ် မိုင္ပတ္လည္သတ္မွတ္ၿပီးရွာနိုင္ပါသည္။
11 Jul 2018

Full-Time Junior Purchaser

Soleil Ribbon Ltd.Bago Region, Myanmar (Burma)

Job Description

Company : Soleil Ribbon Ltd.
Open position : Junior Purchaser
Location : iLand Industrial Park, Baw Nat Kyee village, Bago Region

General Description:
Main responsibility is to buy products that are essential for our company’s day-to-day operations. You will review prices and quality and ensure optimal stock levels. Purchaser’s responsibilities also include evaluating vendors, negotiating prices and preparing reports.

Job Responsibility:
-To receive all approved purchasing request from Finance
-To create and maintain local supplier listing and relationship
-To negotiate to get best quality and price on different purchase items
-To go out and make purchase of all approved purchasing requests (in Bago, and Yangon area)
-Sometimes Ad-Hoc request

Requirements:
Good English Level (B. English recommended)
Computer literate: e-mail, excel, word
Good interpersonal skills, proactive and takes initiative
Can work beyond office hours when necessary

How to Apply

How to apply
The interested persons are invited to apply with cover letter, expected salary, CV affix with recent passport photo, copies of NRC card, labour registration card, educational certificates to the following email address: [email protected] Or through Viber no. +95 9 9569 12865. For any enquiries, please contact to 09 9569 12865 or 01 400 273 during office hours.

Job Categories: Admin / Human Resources. Job Types: Full-Time. Job expires in 23 days.

18 total views, 1 today

Apply for this Job / အလုပ္ေလွ်ာက္လႊာ

Upload CV/Resume