သင္ရွာလိုေသာ အလုပ္မ်ားကို ျမိဳ႕နယ္၊ေဒသ အလိုက္ ခန္႕မွန္းေခ် မိုင္ပတ္လည္သတ္မွတ္ၿပီးရွာနိုင္ပါသည္။
6 Jan 2017

Full-Time Junior Web Developer

Forever Web Studio – Posted by phyowaizawYangon, Yangon Region, Myanmar (Burma)

NOTE: This job listing has expired and may no longer be relevant!

Forever-3.jpg

Job Description

ေအာက္ပါအခ်က္အလက္မ်ားအား ေကာင္းမြန္စြာ နားလည္ အသံုးျပဳႏိုင္သူ ျဖစ္ရမည္။
– HTML
– CSS
– js
– Jquery,
– Using bootstrap css and js.
– Basic CI framework
– Pure PHP Basic

How to Apply

အလုပ္ေလ်ာက္ထားလိုသူမ်ားသည္ http://cv.foreverwebstudio.com/ တြင္ ၀င္ေရာက္ေလ်ာက္ထားႏိုင္ပါသည္။ Interview ၀င္ေရာက္မည့္ေန႕တြင္ အျပည့္အစံုပါ၀င္ေသာ CV Form ႏွင့္အတူ CI Framework ျဖင့္ ေရးဆြဲထားေသာ Project တစ္ခုအားယူေဆာင္လာရမည္။

Job Categories: Featured and Information Technology (IT). Job Types: Full-Time. Salary: 100,000 - 300,000.

1146 total views, 2 today

Apply for this Job / အလုပ္ေလွ်ာက္လႊာ

Upload CV/Resume