သင္ရွာလိုေသာ အလုပ္မ်ားကို ျမိဳ႕နယ္၊ေဒသ အလိုက္ ခန္႕မွန္းေခ် မိုင္ပတ္လည္သတ္မွတ္ၿပီးရွာနိုင္ပါသည္။
12 Mar 2018

Full-Time Kitchen Helper

Golden ICT Solutions – Posted by ThwalAnywhere

Job Description

– Any Graduate

– ဖ်တ္လတ္ၿပီး သင္ယူလိုစိတ္ရွိသူျဖစ္ရမည္။

[email protected] ကုိ mail ပို႕ၿပီးေလွ်ာက္ထားးႏိူင္ပါသည္။

– 09-451350888 ကိုဆက္သြယ္ေမးျမန္းႏိူင္ပါသည္။

How to Apply

[email protected] ကုိ mail ပို႕ၿပီးေလွ်ာက္ထားးႏိူင္ပါသည္။

– 09-451350888 ကိုဆက္သြယ္ေမးျမန္းႏိူင္ပါသည္။

Job Categories: Others. Job Types: Full-Time. Salary: 100,000 - 300,000. Job expires in 19 days.

106 total views, 2 today

Apply for this Job / အလုပ္ေလွ်ာက္လႊာ

Upload CV/Resume