သင္ရွာလိုေသာ အလုပ္မ်ားကို ျမိဳ႕နယ္၊ေဒသ အလိုက္ ခန္႕မွန္းေခ် မိုင္ပတ္လည္သတ္မွတ္ၿပီးရွာနိုင္ပါသည္။
5 Dec 2018

Contract Looking for Electrical Engineer

HR.UFP ENGINEERING – Posted by [email protected]Anywhere

Job Description

Vacancies Electrical Engineer

1) Electrical Engineers (B.E ,B.Tech , A.G.T.I Electrical)
(At least 4 years working experiences)

2) Assistant Engineer ( B.E ,B.Tech, A.G.T.I Electrical)
(Auto CAD Knowledge preferable, other Microsoft work,excel,etc..)
(At least 4 years working experiences)

3)Professional Engineer (B.E ,A.G.T.I Mechanical & Electrical)
(At least 10 years working experiences)

(Sunday ,Public holidays office officially closed.
Working Hrs: Monday to Saturday days work.

How to Apply

> Send your resume & CV form.We will contact you.

> Email- [email protected]

Job Categories: Engineering. Job Types: Contract. Job expires in 20 days.

74 total views, 1 today

Apply for this Job / အလုပ္ေလွ်ာက္လႊာ

Upload CV/Resume