သင္ရွာလိုေသာ အလုပ္မ်ားကို ျမိဳ႕နယ္၊ေဒသ အလိုက္ ခန္႕မွန္းေခ် မိုင္ပတ္လည္သတ္မွတ္ၿပီးရွာနိုင္ပါသည္။
9 Feb 2019

Full-Time Looking for Electrical Engineer

[email protected]Anywhere

Job Description

Vacancies Electrical Engineer

1) Senior Engineer ( B.E ,B.Tech, A.G.T.I Electrical)
(Auto CAD Knowledge preferable, other Microsoft work,excel,etc..)
(At least 6 years working experiences)

2)Professional Engineer (B.E ,A.G.T.I Mechanical & Electrical)
(At least 10 years working experiences)

(Sunday ,Public holidays office officially closed.
Working Hrs: Monday to Saturday days work)

How to Apply

Send your resume & CV form.We will contact you.

Email: [email protected]

Job Categories: Engineering. Job Types: Full-Time. Job expires in 17 days.

89 total views, 2 today

Apply for this Job / အလုပ္ေလွ်ာက္လႊာ

Upload CV/Resume