သင္ရွာလိုေသာ အလုပ္မ်ားကို ျမိဳ႕နယ္၊ေဒသ အလိုက္ ခန္႕မွန္းေခ် မိုင္ပတ္လည္သတ္မွတ္ၿပီးရွာနိုင္ပါသည္။
14 Dec 2016

Full-Time Marketing Director (Project)

Engineering Company – Posted by Pro-Recruiter1991Anywhere

NOTE: This job listing has expired and may no longer be relevant!

Job Description

Bachelors or Master’s Degree in Business Management or Commercial
Professional Marketing Advanced Diploma/ Degree would be advantage
Proven track record of success in Senior Marketing roles
Confident, driven and dynamic leader
Entrepreneurial mind-set with the ability to spot original branding opportunities

How to Apply

Gmail : [email protected]
Ph: 09 456931336

Job Categories: Marketing / Public Relations. Job Types: Full-Time. Job Tags: marketing director (project).

162 total views, 2 today

Apply for this Job / အလုပ္ေလွ်ာက္လႊာ

Upload CV/Resume