သင္ရွာလိုေသာ အလုပ္မ်ားကို ျမိဳ႕နယ္၊ေဒသ အလိုက္ ခန္႕မွန္းေခ် မိုင္ပတ္လည္သတ္မွတ္ၿပီးရွာနိုင္ပါသည္။
3 May 2019

Full-Time MARKETING ENGINEER

THAYA ENGINEERING COMAPNY LTD – Posted by THET AUNG PHYOAnywhere

Job Description

Marketing Engineer

– ၿမိဳ႕ျပအင္ဂ်င္နီယာ ဘြဲ႔ (သ႔ို) ဒီပလုိမာ ရရွိထားသူျဖစ္ရမည္။
– Microsoft Office Word, Excel & Powerpoint ကိုကၽြမ္းက်င္ပိုင္ႏိုင္စြာ အသုံးျပဳတတ္၇မည္။
– Construction Project မ်ားသို႔ သြားလာႏိုင္သူ ျဖစ္ရမည္။
– လုပ္ငန္းလုပ္ကိုင္ရာတြင္ ေစ႔စပ္ေသခ်ာသူ ျဖစ္ရပါမည္။
– အေရာင္းျမွင္႔တင္ေရး လုပ္ငန္းကို စိတ္ဝင္စားစြာ လုပ္ကုိင္ႏိုင္သူ ျဖစ္ရပါမည္။
– လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္တတ္သူ ျဖစ္ရပါမည္။
– လုပ္ငန္းႏွင္႔ပတ္သက္ေသာ အေႀကာင္းအရာမ်ားကို သင္ႀကားျပသေပးမည္။
စိတ္ဝင္စားသူမ်ားမွ ေအာက္ပါ ဖုန္းႏွင္႔ email မ်ားကို ဆက္သြယ္ေလ်ွာက္ထား ႏိုင္ပါသည္။
၀၉-၅၈၁ ၆၂၆၂၊ ၀၉-၂၅၀ ၂၉၀ ၆၂၂
[email protected]

Job Categories: Engineering. Job Types: Full-Time. Salary: 300,000 - 500,000. Job expires in 11 days.

69 total views, 3 today

Apply for this Job / အလုပ္ေလွ်ာက္လႊာ

Upload CV/Resume