သင္ရွာလိုေသာ အလုပ္မ်ားကို ျမိဳ႕နယ္၊ေဒသ အလိုက္ ခန္႕မွန္းေခ် မိုင္ပတ္လည္သတ္မွတ္ၿပီးရွာနိုင္ပါသည္။
13 Sep 2018

Contract Marketing Manager M/F (1) Post for Yangon

Kusum Healthcare Pvt.Ltd. ( Branch office)Yangon – Posted by Kusum Healthcare MyanmarAnywhere

Job Description

1. Over all Business unit / country planning
2. KOL development and engagement
3. Primary/secondary sale volume of TA/segments for country
4. Market share growth of brands/TA/Business unit
5. Rx growth
6. Facilitate annual operating plan execution including deliverable like cycle inputs etc.
7. Regular monitoring of budgets related to business unit /country with review as appropriate.
8. Facilitate preparation & timely execution of operating plans
9. Facilitation of creation of Brand communication tools.
10. Facilitate gathering of competitive info & match it with offerings of the business unit

How to Apply

Pls send your CV to [email protected]
call to 01- 552 952 for enquiry.

Job Categories: Marketing / Public Relations. Job Types: Contract. Salary: 1,000,000 and above. Job expires in 24 days.

39 total views, 1 today

Apply for this Job / အလုပ္ေလွ်ာက္လႊာ

Upload CV/Resume