သင္ရွာလိုေသာ အလုပ္မ်ားကို ျမိဳ႕နယ္၊ေဒသ အလိုက္ ခန္႕မွန္းေခ် မိုင္ပတ္လည္သတ္မွတ္ၿပီးရွာနိုင္ပါသည္။
29 Dec 2014

Full-Time Marketing Staff (4 Posts)

Realm Co.,Ltd – Posted by Realm MyanmarYangon, Yangon Region, Republic of the Union of Myanmar

Job Description

Marketing Staff

Marketing department ကို အေထာက္အကူျပဳမည့္ ေစ်းကြက္ရွာေဖြေရးတြင္ပူးေပါင္းပါ၀င္ရမည္။ေပးအပ္ထားေသာ လမ္းေၾကာင္းအတိုင္းသြားလာ၍ မိမိတို႔ကုမၸဏီ၏ ၀န္ေဆာင္မႈကို လူအမ်ားဂရုျပဳႏိုင္ရန္ႏွင့္ Customer ၏ လိုအပ္ခ်က္ ႏွင့္ လိုအင္ကိုသိရွိျပီး ၀န္ေဆာင္မႈေကာင္းေပးအပ္ႏိုင္ရန္ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္တက္ရမည္။ေန႔စဥ္ report အားအျပတ္အထက္ အရာရွိထံတင္ျပရမည္။

လိုအပ္ေသာအရည္အခ်င္းမ်ား

တကၠသိုလ္၀င္တန္းေအာင္ျမင္ျပီးသူ (သို႔) ဘြဲ ႔ရ (B.A/B.Sc)
အသက္(၂၀)ႏွစ္မွ (၂၅) ႏွစ္အတြင္းျဖစ္ရမည္။
Data အခ်က္အလက္မ်ားအား ေကာက္ယူ၍ ေစ်းကြက္အားနားလည္ႏိုင္စြမ္းရွိရမည္။
customers မ်ားအား ၀န္ေဆာင္မႈပိုင္းဆိုင္ရာကၽြမ္းက်င္၍ အလုပ္တာ၀န္အား မခိုမကပ္ တက္ႀကြစြာ လုပ္ေဆာင္တက္ရမည္။
သင္ယူလိုစိတ္ရွိ၍ ရည္မွန္းခ်က္ေကာင္းမ်ားအား အေကာင္အထည္ေဖာ္ခ်င္သူ
လုပ္ငန္းတြင္း ဆက္ဆံေရးေကာင္းမြန္သူ ၊ စာရိတၱ ေကာင္းသူ ၊စကားေျပာကၽြမ္းက်င္လိမ္မာသူျဖစ္ရမည္။

How to Apply

Realm Company Ltd.
Media, Marketing and Trading Co., Ltd
Address – 26(A), Aung Zaya Road, Yankin, Yangon.
01-572905,09-250482264

Click the apply button or send your resume to [email protected]

Job Categories: Marketing / Public Relations. Job Types: Full-Time.

39675 total views, 2 today

Apply for this Job / အလုပ္ေလွ်ာက္လႊာ

Upload CV/Resume