သင္ရွာလိုေသာ အလုပ္မ်ားကို ျမိဳ႕နယ္၊ေဒသ အလိုက္ ခန္႕မွန္းေခ် မိုင္ပတ္လည္သတ္မွတ္ၿပီးရွာနိုင္ပါသည္။
11 Jun 2019

Full-Time Marketing Staff – Male Position For Japan Company

Achieve Career Myanmar – Posted by Achieve CareerAnywhere

Job Description

Requirements

– Good teamwork skills
– Communication skills
– Adaptability
– Planning skills
– Creativity and writing skills
– Language skill > English and Japanese (around N-2 level)
– IT skills
– Good marketing job’s experience
– Can travel around Myanmar
– Hold the orientation
– Arrange event or orientation

How to Apply

Interested candidates, please send your CV form with Microsoft Word format and photo to [email protected]

Ph no. – 09971321717

Job Categories: Marketing / Public Relations. Job Types: Full-Time. Salary: 500,000 - 700,000. Job expires in 24 days.

45 total views, 2 today

Apply for this Job / အလုပ္ေလွ်ာက္လႊာ

Upload CV/Resume