သင္ရွာလိုေသာ အလုပ္မ်ားကို ျမိဳ႕နယ္၊ေဒသ အလိုက္ ခန္႕မွန္းေခ် မိုင္ပတ္လည္သတ္မွတ္ၿပီးရွာနိုင္ပါသည္။
29 Apr 2019

Full-Time Marketing Staff – M/F 5 posts (URGENT)

World Wide Myanmar – Posted by World Wide MyanmarAnywhere

logo.jpg

Job Description

– ဘြဲရ ၊ အေဝးသင္ (သို့)၊ တကၠသိုလ္တက္ဆဲ မ်ားလဲ ေလွ်ာက္ထားနုိင္သည္ ။
-Computer ေကာင္းမြန္စြာ အသံုးျပဳႏုိင္ရ မည္။ Able to use Microsoft Word, Excel, PowerPoint, Internet & E-mail ၊English အသင့္အတင့္ေရး/ဖတ္/ေျပာ ႏိုင္ရမည္။
– ရုပ္ရည္သန္႕ျပန္႕ၿပီး လူမႈဆက္ဆံေရးေကာင္းမြန္ရမည္။
-သြက္လက္၍ အလုပ္ကို ႀကိဳးစား လုပ္ကိုင္ႏိုင္သူ၊ ကိုယ္ပိုင္ဖန္တီးႏိုင္မႈစြမ္းအားရွိသူ၊ Marketing လုပ္ငန္းအား စိတ္ပါ၀င္စားသူ၊ ရိုးသားႀကိဳးစားလိုသူျဖစ္ရမည္။
-Marketing မဆင္းရေသာေနမ်ားတြင္ ရုံးတြင္ Telemarketing ေခၚဆို ရမည္။ (Guideline ေပးမည္)
-အသက္ ( 18 ) မွ ( 32 ) ႏွစ္အတြင္းျဖစ္ရမည္။
-အေတြ႔အၾကံဳအေပၚမူတည္ျပီး လစာေကာင္းေပးမည္။
– လစာ အျပင္ (%) ခံစားခြင့္ရွိမည္ ။

How to Apply

ေလွ်ာက္ထားလိုသူမ်ားသည္ကိုယ္ေရးရာဇ၀င္CV, မွတ္ပံုတင္မိတၱဴ၊ အလုပ္သမား မွတ္ပံုတင္
မိတၱဴ၊ သန္းေကာင္စာရင္း မိတၱဴ၊ ရပ္ကြက္ေထာက္ခံစာ၊ ရဲစခန္းေထာက္ခံစာ၊ ပညာအရည္အခ်င္း
ေအာင္လက္မွတ္မိတၱဴ ႏွင့္အတူရံုးခ်ိန္အတြင္း (၉) နာရီမွ(၄) နာရီအတြငး္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ email ျဖင့္ လည္းေကာင္း ( 31.5.2019 ) ေန ့ေနာက္ဆံုး ထား၍ ေလွ်ာက္ထားႏုိင္ပါသည္။

WORLD WIDE MYANMAR (WWM) CO., LTD.
Address :Building 17, Room 602, 5th Floor, MICT Park, Hlaing University Campus,Hlaing Township, Yangon, Myanmar.
Phone : +95 9 4500 43919, +95 9 7908 64390
Email: [email protected]
https://www.worldwidemyanmar.com/

Job Categories: Information Technology (IT). Job Types: Full-Time. Salary: 100,000 - 300,000. Job expires in 7 days.

129 total views, 4 today

Apply for this Job / အလုပ္ေလွ်ာက္လႊာ

Upload CV/Resume