သင္ရွာလိုေသာ အလုပ္မ်ားကို ျမိဳ႕နယ္၊ေဒသ အလိုက္ ခန္႕မွန္းေခ် မိုင္ပတ္လည္သတ္မွတ္ၿပီးရွာနိုင္ပါသည္။
13 Jun 2018

Full-Time Mechanical Engineer

Golden ICT Solutions – Posted by ThwalAnywhere

Job Description

– AGTI (MP)

– Experience (1) yrs in related field.

– Age (22 to 28)

– Salary (2 L to 3L)

– Ferry စီစဥ္ေပးသည္။ (အင္းစိန္ၿမိဳ႕နယ္ရွိ စက္ရံုအတြင္းတာ၀န္ထမ္းေဆာင္ရန္)

[email protected] ကုိ mail ပို႕ၿပီးေလွ်ာက္ထားႏိုင္ပါသည္။

– 09-451350888 ကုိဆက္သြယ္ေမးျမန္းႏိုင္ပါသည္။

How to Apply

[email protected] ကုိ mail ပို႕ၿပီးေလွ်ာက္ထားႏိုင္ပါသည္။

– 09-451350888 ကုိဆက္သြယ္ေမးျမန္းႏိုင္ပါသည္။

Job Categories: Engineering. Job Types: Full-Time. Salary: 100,000 - 300,000. Job expires in 20 days.

89 total views, 4 today

Apply for this Job / အလုပ္ေလွ်ာက္လႊာ

Upload CV/Resume