သင္ရွာလိုေသာ အလုပ္မ်ားကို ျမိဳ႕နယ္၊ေဒသ အလိုက္ ခန္႕မွန္းေခ် မိုင္ပတ္လည္သတ္မွတ္ၿပီးရွာနိုင္ပါသည္။
19 May 2019

Contract Mechanical Engineer

RSED – Posted by rsedAnywhere

Job Description

We are hiring Fresh Graduate Engineer (Mechanical Engineer). We are Engineering Consultant Company and Specialist in Design of ACMV System , Engineering Smoke Control System and Energy Modelling & Simulation.

Post – Mechanical Design Engineer (BS)
Requirements-
1-Bachelor degree in mechanical engineering
2-Proficiency with Auto CAD
3-Mathematical computing and analysis tools knowledge
4-Strong communication and interpersonal skills, ability to work in a collaborative and inclusive environment
5-Engage in continuing education and explore new theories and solutions
6-Strong interested in Air Conditioning Design System and Calculation process.
7-Have to work at least two years in company after training periods.
8- We will provide 3 to 6 months in house training
9-Willing to take leadership after one year
10-able to work on Weekend & late . Off-day is only on Weekdays.
11-Prefer Good Skill in Myanmar fonts typing
12-No Experience required (prefer Fresh Graduate Engineer )

Interested to apply
Email – [email protected]

How to Apply

[email protected]

Job Categories: Engineering. Job Types: Contract. Job expires in 1 day.

367 total views, 4 today

Apply for this Job / အလုပ္ေလွ်ာက္လႊာ

Upload CV/Resume