သင္ရွာလိုေသာ အလုပ္မ်ားကို ျမိဳ႕နယ္၊ေဒသ အလိုက္ ခန္႕မွန္းေခ် မိုင္ပတ္လည္သတ္မွတ္ၿပီးရွာနိုင္ပါသည္။
6 Apr 2018

Full-Time Mobile Application Developer

HQS Co.,Ltd – Posted by HQSYangon, Yangon Region, Myanmar (Burma)

24909816_1541515269270846_4985028444287354340_n.jpg

Job Description

RESPONSIBILITIES:
You will build advanced cross-platform consumer and enterprise mobile applications. We are building this app from scratch; no legacy code in sight.

Additionally:
1. Participate end to end in the product life cycle: requirements gathering, solution design, development, testing, and implementation
2. Be actively involved in interpreting analytics and customer data to improve the user experience.
3. Collaborate with Other developers and marketing teams.
Work onsite in our yangon office, and video conferencing to remote office

REQUIRED SKILLS AND EXPERIENCE

3+ years experience in iOS or Android development
– Completed Bachelor’s degree or higher within relevant field
– Extensive experience with REST web services.
– At least one application published to the iTunes App Store or the Google Play Store
– Experience with third party libraries and APIs (RabbitIMQ, Kafka, Docker JAP, JNDI,JAXRS)
– Solid understanding of multithreading principles and best practices
– Experience with Core Data or SQLite, PostgreSQL, MongoDB ,Cassandra and Redis
– Strong debugging and troubleshooting skills
– Good communication and collaboration skills
– A sense of humor.

How to Apply

APPLICATION
Interested applicants should send a resume/CV with cover letter in English by May 5, 2018 to or [email protected] or [email protected] To call 01-507050/ 01-526243

Job Categories: Featured and Information Technology (IT). Job Types: Full-Time. Salary: 500,000 - 700,000. Job expires in 16 days.

161 total views, 7 today

Apply for this Job / အလုပ္ေလွ်ာက္လႊာ

Upload CV/Resume