သင္ရွာလိုေသာ အလုပ္မ်ားကို ျမိဳ႕နယ္၊ေဒသ အလိုက္ ခန္႕မွန္းေခ် မိုင္ပတ္လည္သတ္မွတ္ၿပီးရွာနိုင္ပါသည္။
11 Oct 2018

Full-Time Mobile Developer ( Xamarin )

2C2P Myanmar – Posted by 2C2PAnywhere

logo.jpg

Job Description

Main Duties & Responsibilities

• Involves in the entire System Development Life Cycle including application Design, Development, Implementation and Maintenance.
• Working with the server-side team to build end-to-end functionality into the product.
• Research and Development of new features.

Job Requirements
. Bachelor Degree or Above in Computer Science/ Engineering/MIS, IT or other related fields.
. Minimum 2 -4 years, either in IOS and Android
. MS Visual Studio 2013.
. English communication both verbal and written skills

How to Apply

Interested candidates may send the CV to [email protected] and [email protected] by 20 October 2018.

Job Categories: Information Technology (IT). Job Types: Full-Time. Job expires in 19 days.

84 total views, 2 today

Apply for this Job / အလုပ္ေလွ်ာက္လႊာ

Upload CV/Resume