သင္ရွာလိုေသာ အလုပ္မ်ားကို ျမိဳ႕နယ္၊ေဒသ အလိုက္ ခန္႕မွန္းေခ် မိုင္ပတ္လည္သတ္မွတ္ၿပီးရွာနိုင္ပါသည္။
1 Feb 2019

Full-Time Office Admin / Accounting

Office Admin & Accountant – Posted by SYSTEMATIC Business SolutionAnywhere

Logo Small.png

Job Description

– Computer Office သံုး(eg.word,excel,email,internet)ႏိုင္​ရမည္​
– ေျပာဆုိ ဆက္ဆံေရး ေကာင္းမြန္ရမည္။
– သြက္လက္ လ်င္ျမန္ရမည္။
– အဖြဲ႕ႏွင့္ ပူးေပါင္း လုပ္ကုိင္ႏုိင္ရမည္။
– ဘြဲ႕ရ ျဖစ္ရမည္။
– Office Staff Experience (1) Years Over
– ၾကိဳးစားခ်င္စိတ္ ျပင္းျပလုိသူ ျဖစ္ရမည္။
– Accounting ရရွိသူ ျဖစ္ရမည္။
– Business development team ၏ လုိအပ္ခ်က္မ်ားကုိ ပူးေပါင္း ပါဝင္ လုပ္ကုိင္ႏုိင္ရမည္။
– လစာ ၂ သိန္း မွ ၃ သိန္း

How to Apply

Please sent email to [email protected]

Job Categories: Admin / Human Resources. Job Types: Full-Time. Job Tags: accounting and office admin. Salary: 100,000 - 300,000. Job expires in 9 days.

284 total views, 2 today

Apply for this Job / အလုပ္ေလွ်ာက္လႊာ

Upload CV/Resume