သင္ရွာလိုေသာ အလုပ္မ်ားကို ျမိဳ႕နယ္၊ေဒသ အလိုက္ ခန္႕မွန္းေခ် မိုင္ပတ္လည္သတ္မွတ္ၿပီးရွာနိုင္ပါသည္။
22 Dec 2016

Full-Time Office and HR Manager

RJE Myanmar – Posted by RoseYangon, Yangon Region, Myanmar (Burma)

NOTE: This job listing has expired and may no longer be relevant!

J004752-RJE_Smarter-Engineering-Horizontal.jpg

Job Description

Starting immediately, this role is a fixed term contract (12 months) with the possibility for extension. Reporting to the General Manager – Myanmar you will enjoy a varied role including:
• Administration / office management
• Visitor management
• Maintenance of office procedures
• Logistics support
• Human resource management

To be considered for this position you will possess the following skills and attributes:
• High level English proficiency
• Strong computer literacy
• Excellent customer service / relationship management skills
• Proven experience in a similar role (preferably 5+ years)
• Bachelors degree
• Ability to problem-solve and work without close supervision on routine tasks
• High attention to detail and accuracy
• Ability to manage office staff
• Strong prioritisation and organisation skills
• Strong commitment to safety and ethical behaviour

About RJE
RJE Myanmar is a leading Australian electrical engineering, design and construction company. RJE has commenced work in Myanmar and is growing substantially.

How to Apply

If you are interested in this position and, please send your CV to [email protected]

Job Categories: Admin / Human Resources and Featured. Job Types: Full-Time. Salary: 700,000 - 1,000,000.

2289 total views, 2 today

Apply for this Job / အလုပ္ေလွ်ာက္လႊာ

Upload CV/Resume