သင္ရွာလိုေသာ အလုပ္မ်ားကို ျမိဳ႕နယ္၊ေဒသ အလိုက္ ခန္႕မွန္းေခ် မိုင္ပတ္လည္သတ္မွတ္ၿပီးရွာနိုင္ပါသည္။
3 Jan 2017

Full-Time Office Assistant

Nex Co., Ltd. – Posted by Nex Company LtdAnywhere

NEX-LOGO-NEW6-250x250.png

Job Description

RESPONSIBILITIES
Main Job Tasks and Responsibilities
· Assist with the day-to-day office operations
· Document maintenance
· Monthly bills
· Daily attendance record
· Stationary and general office supplies purchasing and management
· General support to other departments

Note:
Roles and responsibilities may change from time to time depending on business and operational needs.

DESIRED PROFILE
We are looking for applicants with the following profile:
· Bachelor’s degree preferred
· Diploma holder with minimum 1 year of experience in office field are welcomed to apply
· Fresh graduates with good learning attitude are also welcomed to apply
· Familiar with Microsoft Excel and Word, internet, email

How to Apply

If this role is of interest to you please apply here or email us ([email protected]) a recent copy of your CV with current salary and expected salary. Our HR team will contact you within 2 weeks of the closing date to let you know if you have been shortlisted.

Job Categories: Admin / Human Resources. Job Types: Full-Time. Job expires in 13 days.

197 total views, 3 today

Apply for this Job / အလုပ္ေလွ်ာက္လႊာ

Upload CV/Resume