သင္ရွာလိုေသာ အလုပ္မ်ားကို ျမိဳ႕နယ္၊ေဒသ အလိုက္ ခန္႕မွန္းေခ် မိုင္ပတ္လည္သတ္မွတ္ၿပီးရွာနိုင္ပါသည္။
20 Dec 2016

Full-Time Office Manager / Interpretor

ACAS – Posted by ACASASIAAnywhere

NOTE: This job listing has expired and may no longer be relevant!

Job Description

ACAS is a Thai engineering company working across South East Asia. We are about to start work in the repair and upgrade at hydropower projects. We are looking to recruit our first ‘on the ground’ staff member to help us set up office.

The work at this stage will be helping with recruitment, office setup, interpreting and translating and working closely with our local partners. The job will include travel both locally and in the region.

The job is very flexible with regards to hours.

We are looking to recruit ASAP.

How to Apply

Please send an email to [email protected] with your phone number and I will get back to you with more information.

Job Categories: Admin / Human Resources. Job Types: Full-Time. Salary: 1,000,000 and above.

740 total views, 1 today

Apply for this Job / အလုပ္ေလွ်ာက္လႊာ

Upload CV/Resume