သင္ရွာလိုေသာ အလုပ္မ်ားကို ျမိဳ႕နယ္၊ေဒသ အလိုက္ ခန္႕မွန္းေခ် မိုင္ပတ္လည္သတ္မွတ္ၿပီးရွာနိုင္ပါသည္။
13 Mar 2018

Full-Time Office Staff

New Idea Marketing – Posted by MayThawDaYangon, Yangon Region, Myanmar (Burma)

NewIdea Logo (Facebook).jpg

Job Description

Emailျပန္ေျဖျခင္း၊ Facebook မွ စာမ်ားကို monitor လုပ္ျခင္း၊ computer စာစီစာရိုက္လုပ္ေပးျခင္း၊
ရံုးမွ သိလိုသည့္ Information မ်ား လိုအပ္သည္မ်ားကို စံုစမ္းေပးျခင္း၊ Customer မ်ားသိလိုသည္မ်ားကိုေျဖၾကားျခင္း၊ ရံုးအတြက္လိုအပ္သည့္ administrative ကိစၥမ်ား operational ကိစၥမ်ားကို ကူေပးရမည္။

လိုအပ္ခ်က္မ်ား
၁။အသက္ (၂၀) မွ (၃၀) ၾကား (ဘြဲ႔ရျဖစ္ပါက ပိုေကာင္းပါသည္။)
၂။ Computerျဖင့္ Google, Email, Word, Excel, Facebook သံုးတတ္ရမည္။
၃။ English စာ အသင့္အတင့္ ဖတ္တတ္ေရးတတ္ရမည္။
၄။ အေျပာအဆိုသြက္လက္ရမည္။ ရိုးသားရမည္။
၅။ ရံုးကိစၥမ်ားကို မိမိဆံုးျဖတ္ခ်က္ႏွင့္လိုအပ္သည့္ အခ်က္အလက္မ်ားစံုစမ္း စိစစ္ျခင္းမ်ားျပဳလုပ္ႏိုင္ရမည္။
၆။ အလုပ္ႏွင့္ယွဉ္ပါက မိသားစုကိစၥမ်ားကို အခ်ိန္ေပးစရာမလိုေသာသူျဖစ္ရမည္။
၇။ သင္ယူတတ္ေျမာက္လိုေသာ တိုးတက္လိုေသာစိတ္ရွိသူျဖစ္ရမည္။ (သင့္ေတာ္ပါက အတတ္ျမန္ပါက career အတြက္ သင့္တင့္ေသာ ရာထူး လမ္းေၾကာင္းေပၚသို႔ တိုးျမင့္ၿပီး ခန္႔ေပးႏိုင္ပါသည္။)

How to Apply

(၁)ႏွစ္အတြင္းရိုက္ထားေသာ ၾကည္လင္ျပတ္သားသည့္ Passport size ဓါတ္ပံုႏွင့္အတူ CV Form ကို Scan ဆြဲၿပီး [email protected] သို႔ တင္ပါ။
မည္သည့္ရက္မွစ၍အလုပ္စဆင္းႏုိင္မည္၊ ေမွ်ာ္မွန္းလစာ ႏွင့္ ေနာက္ဆံုးထြက္ခဲ့ေသာ အလုပ္ (ရွိပါက) ဘာေၾကာင့္ထြက္ခဲ့သည္ကို ေရးေပးရန္။
CV Form တြင္ ေလွ်ာက္ထားသူသည္ ဒီအလုပ္ႏွင့္ သင့္ေတာ္ေၾကာင္းကို မိမိကုိယ္တိုင္ေရးထားေသာ စာ (ျမန္မာ(သို႔) အဂၤလိပ္)ထည့္ထားသူမ်ားကို ဦးစားေပးစဉ္းစားမည္။

Job Categories: Admin / Human Resources. Job Types: Full-Time. Job Tags: admin and office staff. Salary: 100,000 - 300,000. Job expires in 20 days.

188 total views, 5 today

Apply for this Job / အလုပ္ေလွ်ာက္လႊာ

Upload CV/Resume