သင္ရွာလိုေသာ အလုပ္မ်ားကို ျမိဳ႕နယ္၊ေဒသ အလိုက္ ခန္႕မွန္းေခ် မိုင္ပတ္လည္သတ္မွတ္ၿပီးရွာနိုင္ပါသည္။
13 Feb 2018

Full-Time Online Marketing

Golden ICT Solutions – Posted by ThwalAnywhere

Job Description

– Any Graduate

– English- 4skills

– Marketing experience (1) yrs

– South Okkalapa Tsp တြင္တာ၀န္ထမ္္းေဆာင္ရမည္ျဖစ္သည္။

– Urgent

– ေလွ်ာက္ထားလိုသူမ်ားသည္ [email protected] ကုိ mail ျဖင့္ေလွ်ာက္ထားႏိုင္ပါသည္။

– အေသးစိတ္္သိလိုပါက 09-451350888 ကုိ ဆက္သြယ္ေမးျမန္းႏိူင္ပါသည္

How to Apply

– ေလွ်ာက္ထားလိုသူမ်ားသည္ [email protected] ကုိ mail ျဖင့္ေလွ်ာက္ထားႏိုင္ပါသည္။

– အေသးစိတ္္သိလိုပါက 09-451350888 ကုိ ဆက္သြယ္ေမးျမန္းႏိူင္ပါသည္

Job Categories: Marketing / Public Relations. Job Types: Full-Time. Salary: 100,000 - 300,000. Job expires in 25 days.

84 total views, 1 today

Apply for this Job / အလုပ္ေလွ်ာက္လႊာ

Upload CV/Resume