သင္ရွာလိုေသာ အလုပ္မ်ားကို ျမိဳ႕နယ္၊ေဒသ အလိုက္ ခန္႕မွန္းေခ် မိုင္ပတ္လည္သတ္မွတ္ၿပီးရွာနိုင္ပါသည္။
14 Dec 2016

Full-Time Operation Engineer (Manager)

Engineering Company – Posted by Pro-Recruiter1991Anywhere

NOTE: This job listing has expired and may no longer be relevant!

Job Description

-B.E/M.E – Chemical/ Mechanical or relevant Degree
-Ability to lead project installation section
-strong knowledge of project management
-Experience in working waste water systems for industrial waste water, sewage, process.
-good dealing with specific equipment supplier
-Strong technical acumen and ability to gather information to make confident technical decisions
-Experienced in wastewater treatment plant or wastewater equipment

How to Apply

Gmail : [email protected]
Ph: 09 456931336

Job Categories: Engineering. Job Types: Full-Time. Job Tags: operation engineer (manager).

288 total views, 1 today

Apply for this Job / အလုပ္ေလွ်ာက္လႊာ

Upload CV/Resume