သင္ရွာလိုေသာ အလုပ္မ်ားကို ျမိဳ႕နယ္၊ေဒသ အလိုက္ ခန္႕မွန္းေခ် မိုင္ပတ္လည္သတ္မွတ္ၿပီးရွာနိုင္ပါသည္။
2 Jan 2019

Full-Time Paintline Principal Technologist

JFE Meranti Myanmar – Posted by JFE Meranti MyanmarAnywhere

Job Description

Work Location: Star City/ Thilawa
Prefer Female candidates for this position
▪ To ensure the Paintline runs in a safe, productive and cost-effective manner to meet customer
requirements of quality and delivery performance.
▪ To model strong Safety Leadership, excellent work practices and attitude, and perform a weekly
safety audit focusing on hazard identification, safe working behaviours to support a new
workforce, and line cleanliness.
▪ Lead process of ensuring Standard Operating Procedures (SOP) are correct and to ensure safety
of employees and quality of product. Review, and propose updates to procedures as required.
▪ Assist with annual budget setting process and monthly tracking/review of budget to ensure it
remains on track.
▪ Assist with training and competency-based assessment of operations staff.
▪ Ad-hoc duties as assigned by work requirement.

REQUIREMENTS:
▪ Bachelor Degree in Engineering, Science or related field
▪ Female candidates are welcome to apply
▪ Minimum 5 to 10 years experience in manufacturing.
▪ Excellent in leadership, strong interpersonal and excellent customer service skills
▪ Proactive, well organized and continuously striving for an exciting efficient approach.
▪ Fluent in English and Myanmar.

How to Apply

Interested candidate are invited to submit update CV and Cover Letter to : [email protected]

Job Categories: Manufacturing. Job Types: Full-Time. Job expires in 14 days.

97 total views, 2 today

Apply for this Job / အလုပ္ေလွ်ာက္လႊာ

Upload CV/Resume