သင္ရွာလိုေသာ အလုပ္မ်ားကို ျမိဳ႕နယ္၊ေဒသ အလိုက္ ခန္႕မွန္းေခ် မိုင္ပတ္လည္သတ္မွတ္ၿပီးရွာနိုင္ပါသည္။
13 Mar 2018

Full-Time Personal Assistant

Golden ICT Solutions – Posted by ThwalAnywhere

Job Description

– Any Graduate

– English -4 skills

– Law အေၾကာင္းနားလည္သူျဖစ္ရမည္။

– Personal လုပ္ငန္းအေတြ႕အၾကံဳ (၅) ႏွစ္ရွိသူရွိသူျဖစ္ရမည္။

– အသက္ (၃၅ မွ ၆၀) အထိ

– အျမန္အလိုရွိသည္။

[email protected] ကို mail ပို႕ၿပီးေလွ်ာက္ထားႏိူင္ပါသည္။

– 09-451350888 ကုိဆက္သြယ္ေမးျမန္းႏိူင္ပါသည္။

How to Apply

[email protected] ကို mail ပို႕ၿပီးေလွ်ာက္ထားႏိူင္ပါသည္။

– 09-451350888 ကုိဆက္သြယ္ေမးျမန္းႏိူင္ပါသည္။

Job Categories: Professional Services. Job Types: Full-Time. Salary: 700,000 - 1,000,000. Job expires in 20 days.

97 total views, 2 today

Apply for this Job / အလုပ္ေလွ်ာက္လႊာ

Upload CV/Resume