သင္ရွာလိုေသာ အလုပ္မ်ားကို ျမိဳ႕နယ္၊ေဒသ အလိုက္ ခန္႕မွန္းေခ် မိုင္ပတ္လည္သတ္မွတ္ၿပီးရွာနိုင္ပါသည္။
9 Jan 2017

Full-Time Personal Assistant (Manager Level) to CEO

Supreme Group of Companies – Posted by Pro-Recruiter1991Anywhere

NOTE: This job listing has expired and may no longer be relevant!

Job Description

• Excellent organizational skills
• Ability to handle multiple tasks simultaneously
• Strong verbal and written communication skills
• Professional, tactful and discreet, with ability to communicate effectively to all levels within the organization
• Ability to handle daily traffic email and to prioritize list of those reply that have to be made by CEO personally
• Able to manage a variety of special projects for the CEO; plan and follow up on going project to ensure process will be effective and quicker
• Able to read report in advance is necessary and submit to CEO concerning issues and reply if necessary
• Widely knowledge about Engineering based operation, supporting and trading sectors
• Excellent skills in English
• Competent with Microsoft Office Package
• Able to work under pressure

How to Apply

ဖုန္း ။ ၀၁ ၂၂၉၇၉၁/ ၀၁ ၂၂၉၇၉၂ / ၀၁ ၂၂၉၇၉၄/၀၁ ၂၂၉၇၉၅/ ၀၁ ၂၃၁၅၆၇၃/ ၀၁ ၂၃၁၅၅၄၉ သို႔ဆက္သြယ္ေမးျမန္းႏိုင္ပါတယ္။ [email protected] သို႔ email ေပးပို႔ေလွ်ာက္ထားႏိုင္ပါတယ္။ အမွတ္ (၈၇/၈၈)၊ ဗဟိုစည္အိမ္ရာ၊ လမ္းမေတာ္ျမိဳ႕နယ္ သို႔လူကိုယ္တိုင္လာေရာက္ေလွ်ာက္ထားႏိုင္ပါတယ္။

Job Categories: Management. Job Types: Full-Time. Job Tags: personal assistant (manager level) to ceo.

310 total views, 1 today

Apply for this Job / အလုပ္ေလွ်ာက္လႊာ

Upload CV/Resume