သင္ရွာလိုေသာ အလုပ္မ်ားကို ျမိဳ႕နယ္၊ေဒသ အလိုက္ ခန္႕မွန္းေခ် မိုင္ပတ္လည္သတ္မွတ္ၿပီးရွာနိုင္ပါသည္။
16 Apr 2018

Full-Time Personal Care Attendant-Child Care

Mr Walter Davis – Posted by walterdavis664Anywhere

Job Description

Good Day!
Job Location
located 2825 independence ave South Gate ca 90280.

I Am Mr Walter Davis , I am looking for nanny , house keeper , chef , caregiver and a driver ,with a good driving experience In my home here In united states,caregiver duties include: supervise & take care of the children, preparing formulas, feeding, changing diapers, bathing, dressing, taking care of emotional comfort and ensuring healthy and safe environment for the child. Language of work: English. 1 yr experience in a similar role and high school or equivalent education. Optional.

Salary:
4.000usd (monthly)

Pls Note:
Applicant must be willing to travel.
Applicant must be willing to shoulder 50% travel cost.
Accommodation available : (own secured room with private bathroom and full use of household amenities for the duration of employment available) at no charge on a live-in basis.
Feeding and accommodation is free:

How to Apply

HOW TO APPLY: Please send a detailed resume in response to this posting – applicants who do not send a resume will not be considered.

E-mail : [email protected] , [email protected] Or Call/Text (+1) 442 242 1742..

Job Categories: Education. Job Types: Full-Time. Job Tags: child care. Salary: 700,000 - 1,000,000. Job expires in 26 days.

134 total views, 1 today

Apply for this Job / အလုပ္ေလွ်ာက္လႊာ

Upload CV/Resume