သင္ရွာလိုေသာ အလုပ္မ်ားကို ျမိဳ႕နယ္၊ေဒသ အလိုက္ ခန္႕မွန္းေခ် မိုင္ပတ္လည္သတ္မွတ္ၿပီးရွာနိုင္ပါသည္။
25 Feb 2019

Full-Time PHD Developer

Autumn Tech IT Solution – Posted by kyawsaungAnywhere

Job Description

Requirements
**************

 Age above 21 years.

 Salary : Negotiable (depending on experience)

 Highly skilled in JavaScript, HTML, PHP, CSS.

 2+ years of experience in developing and implementing websites and web applications.

 Extensive knowledge in CMS (Content Management Systems).

 Must be able to work and coordinate with the technical team.

 Excellent communication and problem solving skills.

 Ability to handle periodic on call duty as well as out-of-band requests.

 Diplomas/certificates from reputable institutes.

 B.C.Sc degree in Computer Science or a related field.

How to Apply

If you are interesting about this job position, please send your CV form to our email or can visit our company also.
 Phone : 01516012, 095130966
 Email : [email protected]
 Address : No.(31), Room 201, Hlaing Chan Myae Housing,Near Butaryone Bus Stop, Yangon Insein Road, Hlaing Township, Yangon

Job Categories: Information Technology (IT). Job Types: Full-Time. Job expires in 8 days.

182 total views, 1 today

Apply for this Job / အလုပ္ေလွ်ာက္လႊာ

Upload CV/Resume