သင္ရွာလိုေသာ အလုပ္မ်ားကို ျမိဳ႕နယ္၊ေဒသ အလိုက္ ခန္႕မွန္းေခ် မိုင္ပတ္လည္သတ္မွတ္ၿပီးရွာနိုင္ပါသည္။
29 Oct 2018

Full-Time PHP Developer

TY Solutions – Posted by yadana27Anywhere

Job Description

Responsibilities:
 Working projects on website and web application design, development and maintenance.
 Designing, prototyping, testing and documenting web applications based on system specifications and requirements.
 Providing technical support for web applications.
Requirements:
 Minimum Diploma holders or above in IT or Software.
 Minimum 1 year of experience in PHP programming.
 Strong proficiency in PHP, MySQL, JSON, Jquery, Javascript , HTML and CSS
 is a must.
 Proficiency in MVC frameworks like Laravel is a plus.
 Experience in customizing and implementing Joomla solution is a plus.
 Good knowledge of relational databases
 Excellent communication skills
 Strong analytical skills and good problem-solving skills
 Able to work as team player to achieve assigned task within the deadline.

How to Apply

Interested, please send over your resume to [email protected] or call at 09952270113.

Job Categories: Information Technology (IT). Job Types: Full-Time. Job expires in 13 days.

260 total views, 7 today

Apply for this Job / အလုပ္ေလွ်ာက္လႊာ

Upload CV/Resume