သင္ရွာလိုေသာ အလုပ္မ်ားကို ျမိဳ႕နယ္၊ေဒသ အလိုက္ ခန္႕မွန္းေခ် မိုင္ပတ္လည္သတ္မွတ္ၿပီးရွာနိုင္ပါသည္။
12 Jun 2019

Full-Time PHP Developer

SoftGuide – Posted by softguideAnywhere

softguide logo.png

Job Description

Japan Outsource Software မ်ားေရးသားရန္ Senior PHP Developer မ်ား အျမန္အလိုရွိသည္။
ဂ်ပန္စာN3အထက္ ေရး၊ ဖတ္၊ ေျပာ ႏိုင္လ်ွင္ အခြင့္အေရးပိုရွိပါသည္။
ဂ်ပန္ႏိုင္ငံတြင္ အလုပ္လုပ္ႏိုင္ရန္ အခြင့္အလမ္းမ်ားရွိသည္။
– PHP framework (Laravel) ကိုက်ြမ္းက်င္စြာနားလည္ အသံုးျပဳနိုင္ရမည္။
– HTML,CSS, JavaScript, AnjularJquery, JSON and bootstrap မ်ားအသံုးျပဳနိုင္ရမည္။
– MySQL နွင့္ပတ္သက္ေသာ အေတြ႕အႀကံဳေကာင္းမ်ားရွိရမည္။
*** Requirement ***
– 1+ years PHP Development (Laravel Framework)
– Creative web design idea
– MySQL, PHP, HTML5 & CSS3, jQuery , BootStrap and Responsive
– Can maintain existing website
– Good personality, excellent communication skill and hardworking
– Communicate with client
– The ability to work across multiple projects and manage own time effectively
***Japanese Language skill will be added advantage***

How to Apply

How to Apply
ဆက္သြယ္ရန္
Address : No.63/65, 8th floor, 19th street, Latha Township, Yangon.
Phone : 0950-19865
Email : [email protected]

Job Categories: Information Technology (IT). Job Types: Full-Time. Salary: 500,000 - 700,000. Job expires in 25 days.

46 total views, 3 today

Apply for this Job / အလုပ္ေလွ်ာက္လႊာ

Upload CV/Resume