သင္ရွာလိုေသာ အလုပ္မ်ားကို ျမိဳ႕နယ္၊ေဒသ အလိုက္ ခန္႕မွန္းေခ် မိုင္ပတ္လည္သတ္မွတ္ၿပီးရွာနိုင္ပါသည္။
11 Jan 2017

Full-Time PHP Developers Wanted

PHP Developers Wanted – Posted by bluebellpeopleAnywhere

NOTE: This job listing has expired and may no longer be relevant!

Singapore Web Design and Hosting Agency - BlueBell People

Job Description

We are looking for experienced Web developers to join our development team.

We offer attractive salary to all candidates depending on ability.

Candidate must be able to work independently with passion in learning.

Strictly must be able to deliver task on time.

Pay attention to details.

Excellent problem solving skills, can work independently and love technical challenges.

Positive working attitude and good team player is important.

Experience in:
– HTML5, CSS3, Javascript, JQuery, PHP, MySQL, Dreamweaver, Photoshop
– WordPress, Joomla
– Other Ecommerce platforms: Prestashop/Magento/WooCommerce
– PHP Platforms: Laravel, Codeigniter … etc
– Mobile Application Development Experience Is An Advantage

Full Time Job.
Work Anywhere.
Salary Range: 150,000 kyats to 400,000 kyats

How to Apply

Email us at [email protected]

Job Categories: Information Technology (IT). Job Types: Full-Time. Salary: 100,000 - 300,000.

264 total views, 1 today

Apply for this Job / အလုပ္ေလွ်ာက္လႊာ

Upload CV/Resume