သင္ရွာလိုေသာ အလုပ္မ်ားကို ျမိဳ႕နယ္၊ေဒသ အလိုက္ ခန္႕မွန္းေခ် မိုင္ပတ္လည္သတ္မွတ္ၿပီးရွာနိုင္ပါသည္။
16 May 2018

Full-Time PHP / Laravel Developer (Junior / Intermediate)

Seasoft Technology – Posted by seasoft.aungYangon, Yangon Region, Myanmar (Burma)

Job Description

Must be comfortable working with HTML, CSS and JavaScript/JQuery.
Must understand fundamental of Object Oriented Programming with PHP.
Must have basic understanding of PHP frameworks (Laravel , FuelPHP , CakePHP or Codeigniter).
Must understand fundamental of how CMS works(WordPress,Drupal).
Must know how to write SQL queries .
Must be willing to learn new technologies and methodologies.
Understand AJAX.
Basic understanding of APIs.
Knowledge of version control (Git).
Able to use at least one PHP Framework (Any. Laravel or Zend prefer).
Able work under pressure
Able to communicate in English effectively.
Able to work alone or with team
Familiar with LAMP/LEMP environment and able to manage web server via SSH.
Have good attitude,optimist,independent self-learner who have good personality and team spirit.

How to Apply

Please submit your updated CV with expected salary to [email protected]

Job Categories: Information Technology (IT). Job Types: Full-Time. Salary: 300,000 - 500,000. Job expires in 21 days.

505 total views, 5 today

Apply for this Job / အလုပ္ေလွ်ာက္လႊာ

Upload CV/Resume