သင္ရွာလိုေသာ အလုပ္မ်ားကို ျမိဳ႕နယ္၊ေဒသ အလိုက္ ခန္႕မွန္းေခ် မိုင္ပတ္လည္သတ္မွတ္ၿပီးရွာနိုင္ပါသည္။
5 Dec 2018

Full-Time Preschool Phonics Teacher (Trainee) (5 posts)

The Greenwood Learning Centre – Posted by syw1234Anywhere

Job Description

Love working with children? Confident in your pronunciation and want to use English at all time? The Greenwood Learning Centre is seeking active, engaging and qualified teachers to instruct fun and exciting preschool and Kindergarten classes for children ages 3-6 years old (English Medium).
Responsibilities will include supervising children and planning curriculum as well as the daily operations and administrative responsibilities of classes.
Previous experience working with young children is an advantage.
Any graduates (Fresh Grads welcome)
Knowledge in Early Childhood Education preferable
Able to work 6 days a week

How to Apply

If interested, send your CV and other qualifications to [email protected] or The Greenwood Learning Centre 387 (3A) Bo Aung Kyaw Road, Kyauktada Township. Yangon. (office hour)
Only shortlisted candidates will be invited to written test and interview.

Job Categories: Education. Job Types: Full-Time. Salary: 100,000 - 300,000. Job expires in 19 days.

64 total views, 2 today

Apply for this Job / အလုပ္ေလွ်ာက္လႊာ

Upload CV/Resume