သင္ရွာလိုေသာ အလုပ္မ်ားကို ျမိဳ႕နယ္၊ေဒသ အလိုက္ ခန္႕မွန္းေခ် မိုင္ပတ္လည္သတ္မွတ္ၿပီးရွာနိုင္ပါသည္။
13 Mar 2018

Full-Time Procurment Staff

Golden ICT Solutions – Posted by ThwalAnywhere

Job Description

-Any graduate

-Age must be 25 years

-At least 2 years experience in related field

-Must have English (4) Skills,computer skill,negotiation skill,Data Analysis skill,Hard working,Team work

– Hlaing Tharyar Tsp တြင္တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ရမည္။

– Ferry စီစဥ္ေပးသည္။(ရံုးခ်ိန္ ၈ နာရီ မွ ၅ နာရီ )အထိ

-ေလွ်ာက္ထားလိုသူမ်ားသည္ [email protected] ကို mail ပုိ႕ၿပီးေလွ်က္ထားႏိုင္ပါသည္။

-09-451350888 ကိုဆက္သြယ္ေမးျမန္းႏိူင္ပါသည္္္။

How to Apply

-ေလွ်ာက္ထားလိုသူမ်ားသည္ [email protected] ကို mail ပုိ႕ၿပီးေလွ်က္ထားႏိုင္ပါသည္။

-09-451350888 ကိုဆက္သြယ္ေမးျမန္းႏိူင္ပါသည္္္။

Job Categories: Others. Job Types: Full-Time. Salary: 100,000 - 300,000. Job expires in 20 days.

84 total views, 2 today

Apply for this Job / အလုပ္ေလွ်ာက္လႊာ

Upload CV/Resume