သင္ရွာလိုေသာ အလုပ္မ်ားကို ျမိဳ႕နယ္၊ေဒသ အလိုက္ ခန္႕မွန္းေခ် မိုင္ပတ္လည္သတ္မွတ္ၿပီးရွာနိုင္ပါသည္။
13 Sep 2018

Contract Product Manager M/F (1) post for Yangon

Kusum Healthcare Pvt. Ltd. (Branch Office) Yangon – Posted by Kusum Healthcare MyanmarAnywhere

Job Description

1. Primary/secondary sales volume of brands handled.
2. Market share growth of brands handled.
3. Rx growth.
4. Annual Brand plan execution including deliverable like cycle inputs etc.
5. KOL development & engagement.
6. Preparation & Timely execution of Brand plans.
7. Introduces and markets new products by developing time-integrated plans with sales, advertising, and production. Brings new products to market by analyzing proposed product requirements and product development programs; preparing return-on-investment analyses; establising time schedules with engineering and manufacturing.
8. Regular monitoring of budgets related to brand/portfolio with review as appropriate.
9. Grow/increase product market share by working with sales director to develop product sales strategies.
10. Competitive landscape analysis to device future strategies.
11. Close co-ordination with sales team especially Managers.

How to Apply

Send CV to [email protected]
Call to 01-552952 for inquiry.

Job Categories: Marketing / Public Relations. Job Types: Contract. Salary: 1,000,000 and above. Job expires in 24 days.

123 total views, 1 today

Apply for this Job / အလုပ္ေလွ်ာက္လႊာ

Upload CV/Resume