သင္ရွာလိုေသာ အလုပ္မ်ားကို ျမိဳ႕နယ္၊ေဒသ အလိုက္ ခန္႕မွန္းေခ် မိုင္ပတ္လည္သတ္မွတ္ၿပီးရွာနိုင္ပါသည္။
21 Dec 2016

Full-Time Product Manager (Smartphone)

Meizu Myanmar – Posted by meizumyanmarAnywhere

NOTE: This job listing has expired and may no longer be relevant!

Job Description

1. NPI (New Product Introduction)
2. Firmware testing
3. Bug verification and bug management
4. Interface between local team and headquarter product team
5. Burmese and English required, Chinese prefered

How to Apply

[email protected]

Job Categories: Telecommunications. Job Types: Full-Time. Job Tags: smart phone. Salary: 500,000 - 700,000.

190 total views, 1 today

Apply for this Job / အလုပ္ေလွ်ာက္လႊာ

Upload CV/Resume