သင္ရွာလိုေသာ အလုပ္မ်ားကို ျမိဳ႕နယ္၊ေဒသ အလိုက္ ခန္႕မွန္းေခ် မိုင္ပတ္လည္သတ္မွတ္ၿပီးရွာနိုင္ပါသည္။
30 Apr 2019

Full-Time Project Manager(Software)

Frontier Technology Partners Co.,Ltd – Posted by Frontier Technology PartnersAnywhere

Job Description

Lead the planning and implementation of client projects
Facilitate the definition of project scope, goals and deliverables per client’s needs
Define project tasks and resource requirements, full scale project insight
Work with client to satisfactorily plan and schedule project timelines to guarantee on-time delivery for client
Track project deliverables and communicate with client sponsors to deliver on-time and within scope and budget
Provide direction and support to project team with adequate planning strategy.
Document all client engagements including the creation of design documents, technical specifications, process documentation, specification, system deployment documents, SAP system integration and interface documents and publishing reports as necessary Implement and manage project changes and interventions to achieve defined project outputs
Experience as a Project Manager is required
At least 4 years experiences in Programming
Degree in Computer Science, Information Technology or related discipline
Outstanding leadership, coaching, and organizational development skills .

How to Apply

Interested candidate, kindly send your detailed resume to [email protected] and Frontier Technology Partners
Co.,Ltd Building-17,Second Floor,MICT Park,Hlaing Tsp,Yangon. For more information,please connect to Ph no:+959450374921

Job Categories: Information Technology (IT). Job Types: Full-Time. Salary: 700,000 - 1,000,000. Job expires in 8 days.

86 total views, 5 today

Apply for this Job / အလုပ္ေလွ်ာက္လႊာ

Upload CV/Resume