သင္ရွာလိုေသာ အလုပ္မ်ားကို ျမိဳ႕နယ္၊ေဒသ အလိုက္ ခန္႕မွန္းေခ် မိုင္ပတ္လည္သတ္မွတ္ၿပီးရွာနိုင္ပါသည္။
13 Mar 2018

Full-Time Project Sale Coordinator

Golden ICT Solutions – Posted by ThwalAnywhere

Job Description

– BE (EP)

– Government,Tender,Factory မ်ားသို႕ Project Sale သြားႏိုင္ရမည္။

– Experience (3) yrs

– ေနရာေဒသမေရြးခရီးသြားႏိူင္ရမည္။

– Ferry စီစဥ္ေပးသည္။(အေရွ ဒဂံုတြင္တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ရန္)

– လစာ-၆၀၀,၀၀၀

-ေလွ်ာက္ထားလိုသူမ်ားသည္ [email protected] ကို mail ပုိ႕ၿပီးေလွ်က္ထားႏိုင္ပါသည္။

-09-451350888 ကိုဆက္သြယ္ေမးျမန္းႏိူင္ပါသည္္္။

How to Apply

-ေလွ်ာက္ထားလိုသူမ်ားသည္ [email protected] ကို mail ပုိ႕ၿပီးေလွ်က္ထားႏိုင္ပါသည္။

-09-451350888 ကိုဆက္သြယ္ေမးျမန္းႏိူင္ပါသည္္္။

Job Categories: Sales / Business Development. Job Types: Full-Time. Salary: 500,000 - 700,000. Job expires in 20 days.

107 total views, 1 today

Apply for this Job / အလုပ္ေလွ်ာက္လႊာ

Upload CV/Resume